Brigitte Demeyer is reeds meer dan 40 jaar gespecialiseerd in algemene kine, prenatale en postnatale kinesitherapie. Daarnaast heeft zij zich de voorbije jaren ook gespecialiseerd in de behandeling van bekkenbodemspieren. Bekkenbodemtherapie maakt vandaag deel uit van één van de belangrijkste activiteiten in haar praktijk in Gent.

Brigitte Demeyer richte haar kine praktijk op in 1975. Met vol enthousiasme staat zij tot op vandaag in haar praktijk in de Bernard Spaelaan in Gent.
Terwijl de praktijk aan het groeien was werkte zij ook in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lukas om talrijke toekomstige mama's te begeleiden bij hun bevalling. Vandaag is zij nog steeds actief in haar praktijk en begeleidt ze haar patiënten in het AZ ST.-Lukas voor hun postnatale kine.
Naast prenatale en postnatale kinesitherapie heeft Brigitte zich eveneens gespecialiseerd in bekkenbodemtherapie. Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie behandelt klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodemspieren die zich voordoen onder de vorm van incontinentie, obstipatie of pijn in het algemeen. De behandeling van bekkenbodemspieren is vandaag een belangrijke specialiteit geworden van zowel Brigitte als Katrien.